06-57561479 info@confidanza.nl

Privacybeleid Confidanza

Privacyverklaring

Confidanza, praktijk voor danstherapie en mindfulness, gevestigd aan Schepen van der Portenstraat 170, 6042 VG te Roermond, is opgericht door Mila Verboeket en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer : 17251136. Confidanza richt zich op Psychosociale Therapie  en Vaktherapie Dans en biedt daarnaast trainingen en workshops gericht op Mindfulness, Acceptance en Commitmenttherapie en dans. Confidanza is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de gehele EU een nieuwe data- en privacy-wetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR). Deze staat in Nederland bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP) komt hiermee te vervallen. In het kader van de AVG is deze Privacyverklaring op de website geplaatst. Wanneer je in deze praktijk een therapie- of coachingstraject aangaat of een training of workshop volgt, verklaar je dat je op de hoogte bent van deze Privacyverklaring en hiermee akkoord gaat.
Praktijkhouder van Confidanza, Mila Verboeket respecteert de privacy van jou, gebruiker van haar website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze verklaring is alleen van toepassing op de website en diensten van www.confidanza.nl, maar niet op websites waarnaar doorgelinkt wordt.
KVK- en postadres:
Schepen van der Portenstraat 170
6042 VG Roermond
Bezoekadres (praktijkruimte):
Wijkcentrum Tegelarijveld Roermond
Schepen van Hertefeltstraat 26 a
6042 XW Roermond
W: https://www.confidanza.nl
E: info@confidanza.nl
T: 06-57561479

AVG in deze praktijk – de hoofdlijnen
De therapiepraktijk: persoonsgegevens die verwerkt worden
Confidanza verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
In deze praktijk worden door jouw therapeut diverse persoonsgegevens van jou verwerkt, zoals:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens en medische gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in een therapieconsult of intakegesprek, in correspondentie en telefonisch.

Deze noodzakelijkheid heeft tot doel om de therapeutische behandeling, dossierverplichting en de financiële afhandeling correct te laten verlopen.
Confidanza maakt gebruik van MijnDiad, welke garant staat voor AVG-proof dossiervoering en beveiligd emailverkeer.

Bij uitleg of wijzigingen over diensten en producten of het versturen van een nieuwsbrief dien ik jou te kunnen informeren via e-mail of telefoon.
Er worden in principe géén persoonsgegevens voor andere doeleinden dan genoemde verwerkt of uitgewisseld met derden.
Jouw gegevens zijn goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Jouw gegevens kennen een wettelijk bewaartermijn van 20 jaar.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@confidanza.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Jij als betrokkene
Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Ook heb je recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
Jij bepaalt of en zo ja welke informatie aan derden kan worden doorgegeven.

AVG in deze praktijk – nader uitgewerkt
1   Jouw persoonsgegevens in onze administratie
2   Jouw persoonlijke gegevens in een dossier
3   Jouw persoonlijke gegevens bij betaling van een consult
4   Jouw gegevens op de factuur
5   Privacy in de correspondentie
6   Privacy in de wachtkamer
7   Privacy in de praktijkruimte
8   Beveiliging digitale gegevens

1. Jouw persoonsgegevens in onze administratie
Ik ben verplicht om vast te stellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. Daartoe toon je mij jouw ID-kaart, paspoort of rijbewijs.
Om voor (gedeeltelijke) vergoeding door jouw zorgverzekeringskosten in aanmerking te komen worden er op jouw factuur jouw persoonsgegevens en verzekeringsgegevens vermeld. Dit is de reden waarom ik deze gegevens bij jou opvraag.
Jouw persoonsgegevens staan in je dossier (zie punt 2).
Een kopie van elke factuur wordt opgeslagen op een beveiligde externe harddisk (zie punt 9, beveiliging digitale gegevens),

2. Dossiervorming
Ik ben door beroepsorganisaties, zorgverzekeringen en wetgeving verplicht een registratie en dossier bij te houden van jouw persoonsgegevens en jouw medische gegevens. Dit is ook volgens de normen van de WGBO. Dit dossier bevat de digitale aantekeningen (opgeslagen in een beveiligde computer, via Mijndiad) alsmede de persoonlijke, handgeschreven aantekeningen van elke sessie door de therapeut. De handgeschreven werkaantekeningen worden bewaard in een afsluitbare lade in de praktijkruimte van de therapeut. Na afloop van de behandeling worden deze op een scanner ingescand en in je digitale dossier bewaard. Deze werkaantekeningen kunnen niet worden ingezien door de cliënt.
Je dossier kent een wettelijk bewaartermijn van 20 jaar (vanaf de laatste behandeling). Gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kan je niet laten verwijderen.
Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@confidanza.nl (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad en dit past binnen “goed hulpverlenerschap”).
Jouw therapeut valt onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens, die bij het uitoefenen van het beroep bekend raken. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd. Slechts pas na jouw schriftelijke toestemming kunnen bepaalde gegevens met derden gedeeld worden, tenzij het niet delen van deze gegevens in strijd is met strafrecht en schade aanbrengt aan jou of derden.
Jij bepaalt zelf of het verstandig is of informatie uit het dossier aan derden kan worden doorgegeven. Over de wenselijkheid daarvan kun je hulp en advies inwinnen bij je therapeut.
Er bestaan situaties waarin het beroepsgeheim kan worden doorbroken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken.

3. Je persoonsgegevens bij betaling van een consult. 
Je rekent elke sessie per keer af. Je ontvangt hiervoor een factuur per mail na het consult. Een betaling via een overschrijving per bank vermeldt uiteraard wél je naam op mijn afschriften en online bankgegevens, anders zou niet vast te stellen zijn wie geld heeft overgemaakt. Mijn boekhouder kan hierdoor je (achter-) naam in de financiële administratie tegenkomen. Dit geldt tevens voor de belastingdienst in dit geval.

4. Je gegevens op de factuur
Voor elke sessie ontvang je een factuur. Wil je in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling, dan wil je zorgverzekeraar een aantal gegevens van jou op de factuur terugzien wanneer je deze aanlevert. Dat is de reden waarom ik daarop niet alleen je naam en adres vermeld, maar ook je geboortedatum, verzekeringsmaatschappij en eventueel je relatienummer. Wanneer je  jouw factuur indient bij je zorgverzekeraar raakt het vragen van hulp (de verrichting) bekend. De inhoud van de behandeling raakt niet bekend, in het kader van het beroepsgeheim wordt hier niet over gecommuniceerd met de vergoedende instantie.
Wanneer je werkgever de factuur betaalt, dan raakt je naam en de datum van je bezoek aan de praktijk bekend, maar ook hier geldt dat op de inhoud van de consulten beroepsgeheim rust, en dus nooit opvraagbaar is door de betalende partij.
Een factuur voor individuele psychosociale therapie, vaktherapie dans of mindfulnesstraining bevat uitsluitend de gegevens die jij of jouw bedrijf daarop vermeld wilt zien, maar geen inhoudelijke informatie over de behandeling.
Je krijgt de factuur in PDF via de mail.

5. Privacy in de correspondentie
E-mails over algemene zaken als datum, bevestiging of wijziging van een afspraak kun je mailen naar info@confidanza.nl.
Wij adviseren je geen persoonlijke gegevens te mailen. Wanneer je toch persoonlijke gegevens naar het standaard emailadres van de praktijk stuurt, dan wordt je mail met persoonlijke inhoud opgeslagen in je beveiligde dossier, en uit het mailprogramma (ook online) verwijderd.
Confidanza maakt gebruik van een beveiligde manier van berichten versturen via MijnDiad, waardoor je ook alleen via deze manier inhoudelijk kan reageren. Alle andere manieren, zoals Whattsapp, sms of gewoon mailverkeer wordt hiervoor niet aangeraden.
Schriftelijke correspondentie via PostNL wordt in de brievenbus van de praktijk (KvK-adres) ontvangen. Deze wordt geleegd door de praktijkhouder.

6. Privacy in de wachtkamer
Ik kan niet inschatten of je in de gang of in de wachtkamer iemand tegenkomt die je kent. Mocht je dit uit oogpunt van je privacy vervelend vinden, dan kun je dit bij mij aangeven. Ik zal dan mijn uiterste best doen je afspraak in te plannen op een tijdstip waarop er geen andere bezoekers in de praktijk zijn. Ik kan daar echter geen enkele aansprakelijkheid voor nemen.

7. Privacy in de praktijkruimte
Je therapeut valt onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van derden, die iemand bij het uitoefenen van zijn beroep te weten is gekomen. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd.
Soms wordt het beroepsgeheim verbroken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken.
Er worden geen geluids- of video-opnames gemaakt in de spreekkamer. Niet door de therapeut, maar ook niet door de cliënt.

8. Beveiliging digitale gegevens.
Met up-to-date beveiligingsmaatregelen beperkt Confidanza de kans op misbruik van je gegevens. Denk aan verlies van je gegevens (datalek) en ongevraagde wijzigingen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Deze toegang is goed afgeschermd.
De website https://confidanza.nl heeft een SSL-certificaat, herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk: alle gegevens die je verstrekt, worden via een versleutelde verbinding verzonden.
Mijn WiFi verbinding wordt niet gedeeld met cliënten of andere bezoekers. Ook de laptop is met een degelijk wachtwoord beveiligd.
Er worden in deze praktijk geen digitale beeld- of geluidsopnamen gemaakt of opgeslagen. Niet door de therapeut, maar ook niet door de cliënt. Uitzonderingen zijn eventueel mogelijk, maar dienen schriftelijk vastgelegd te worden in een document met handtekening. Dit document wordt ingescand en opgeslagen in het cliëntendossier.
De digitaal opgeslagen dossiers zijn beveiligd met een wachtwoord wat uitsluitend bekend is bij mij als jouw behandelend therapeut. Hiervoor wordt vanaf 1 januari 2021 de beveiligde omgeving van praktijksoftware MijnDiad gebruikt, welke als AVG-proof wordt aangemerkt.

De inspiratiebrief (digitale nieuwsbrief) ontvang je via Mailchimp. Zolang je ingeschreven staat, staan jouw (voor)naam en emailadres daar bekend. Wil je geen inspiratiebrief meer ontvangen, dan kan je je altijd met één klik uitschrijven onderaan de nieuwsbrief. Mocht je je gegevens willen wijzigen of je tussendoor afmelden voor de mails van Confidanza, dan stuur een mail naar info@confidanza.nl.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring
Eventuele wijzigingen van mijn website kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacyverklaring. Ik raad je daarom aan deze Privacyverklaring regelmatig nog eens te lezen.

Vragen over deze Privacyverklaring
Ik hou dit Privacyverklaring up-to-date met de ontwikkelingen in de privacywetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar info@confidanza.nl en zet “privacyverklaring” in de onderwerpregel van je email.

Heb je een klacht?
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking van jouw persoonsgegevens door Confidanza. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om je klacht in te dienen bij Autoriteits Persoonsgegevens.

Mila Verboeket, Roermond
Versie 1.0 – 25 mei 2018
Versie 1.1 – 27 januari 2021

 

Mila Verboeket, Roermond, 25 mei 2018