06-57561479 info@confidanza.nl

Drie belangrijke sleutels 

In mijn praktijk krijg ik vaak vele zingevingsvragen die dieper gaan dan de ‘gewone’ vragen hoe om te gaan met stress of piekeren. Er ligt natuurlijk altijd iets aan de basis van hoe je omgaat met jezelf, de ander, het leven. De vraag die in individuele consulten vaak voorbijkomt is: “Help mij terug in mezelf te staan”. Ja ik weet het, het is geen perfecte formulering volgens de Nederlandse taal, echter het geeft wel precies de gevoelsbeleving weer van wat er speelt. Een aantal varianten zijn: leer me meer op mezelf te vertrouwen, ik wil voelen wat IK wil, ik wil weten wie IK ben. Het zijn allemaal volwassenen zoals jij en ik die normaal functioneren, echter wel  de behoefte voelen om meer uit het leven te halen. Wie wil dat nou niet? Meer genieten, meer ruimte om de dingen te doen waar jij blij van wordt, meer in ‘alignment’ zijn met wie je werkelijk bent. Ik als geen ander weet hoe het is om in de ‘overlevingsmodus’ te geraken.  Met name door een aantal ingrijpende verlieservaringen was ik genoodzaakt te kijken naar hoe ik WEL wil leven. Soms lijkt het dat er nogal wat moet gebeuren voordat je op zo’n omslagpunt bent. Tegenwoordig denk ik dat het ook veel te maken heeft met vergroten van bewustzijn en echt kiezen voor jezelf zijn. Niet vasthouden aan je eigen of andermans verhalen. Waarmee ik niet impliceer dat ik dat niet meer doe. Het is naar mijn mening daarom wel interessanter om te kijken hoe je uit deze overlevingsmodus raakt.

Zijn wie je bent: er is niets mis met jou, je bent niet gebroken!

Het begint met je te realiseren dat er niets mis is met jou. Dat je niet gebroken bent. Dat je niet een ander persoon bent of zou moeten zijn ondanks alle problemen die je ervaart. Ik ben ervan overtuigd dat er vele hindernissen op je pad kunnen komen die er ogenschijnlijk voor zorgen dat je niet in staat bent je leven ten volste te leven. En ja natuurlijk heb ik wel eens de gedachten bij iemand: “Jee, wat moet een mens toch allemaal dragen’. Ieder heeft zo zijn eigen verhaal, zijn eigen geschiedenis. Interessant is te kijken hoe je je verhoudt tot dat wat er gebeurd is. Dáár ligt voor mij een belangrijke sleutel in het omgaan met het leven. Het is ook al nogal een belofte die ik mensen geef als ze zich aanmelden voor een traject. Natuurlijk zijn er hele theorieën over ervaringen die je hebt opgedaan in met name je jeugd, ook patronen die zich verankeren in ons volwassen leven. Ook vanuit mindfulness kijken we naar hoe gedachten niet ‘waarheid’ hebben, maar toch ons doen en laten sterk beïnvloeden. Kortom, een complexe vraag: “Ik wil meer in mezelf staan”.

Het leven is dynamisch en niet statisch, er is dus altijd ruimte voor verandering!

Ik hanteer een aantal belangrijke sleutels van waaruit ik cliënten begeleid. Ik nodig mensen allereerst uit met meer compassie naar zichzelf te kijken, aangezien we maar enkele procenten van onze hersenen echt bewust inzetten. Het vraagt dus nogal wat om verandering te brengen in je denken en je gedrag. Het focussen op wat wil ik, begint met loslaten van wat niet van jou is. In het werken met de energetische stoelen maar ook in de danstherapie zie ik vaak dat mensen op vele niveaus ‘vasthouden’ aan patronen die ontstaan zijn vanuit meerdere familiegeneraties. Deze vastzittende patronen uiten zich met name op de volgende vier niveaus: fysiek (pijn, onrust, chronische belasting), mentaal (piekeren, chaos, negatief denken), emotioneel (angst, onzekerheid, diep verdriet, ondefinieerbare boosheid) als ook spiritueel (vragen als waarom ben ik hier op aarde, wat is mijn doel of zielsopdracht, wat vraagt mijn ziel van mij of waarom kan ik niet gewoon mezelf zijn?).

Dat betekent dus dat als de mist optrekt, je weer helder kan zien.

Het loslaten van familiaire belasting via de energetische stoelen gebeurt vaak op onbewust niveau en kan heel verhelderend werken voor de persoon zelf. Je hoeft niet per sé precies te weten waar het vandaan komt om het te kunnen loslaten. Het belangrijkste is dat ‘het hoofd er niet tussen gaat zitten’, echter dat wil niet zeggen dat er wel degelijk inzichten kunnen ontstaan over de kern van het probleem. Dat betekent dus dat als de mist optrekt, je weer helder kan zien. Dat brengt mij de tweede sleutel: verbinding met je lichaam. Dit uit zich vaak in de uitnodiging om balans te vinden in bewegen en tot rust komen, het letterlijk fysiek ervaren van je lijf, leren luisteren naar wat je lijf of bepaalde spanning, pijn en onrust te vertellen heeft.
Ik hou van eenvoud, dus nodig mensen ook uit om eenvoudigweg te gaan bewegen. Energie gaat weer stromen, het lichaam krijgt ruimte van binnenuit. Je cellen krijgen andere ‘positieve’ informatie, waardoor je hele systeem (de eerder genoemde vier niveaus) weer in afstemming komt, zodat jij weer gaat voelen wie je bent.

De derde sleutel is vertrouwen op dat alles wat je nodig hebt al in je zit. Vertrouwen heeft ook met veiligheid te maken. Vertrouwen op dat je in staat bent de eerstvolgende stap te herkennen. In gesprek met een therapiegroep van de week kwam naar voren dat we zo vaak alles maar willen uitstippelen, van A naar B willen gaan, een soort van controle willen uitoefenen om een bepaald doel te bereiken. Heel menselijk dus, maar soms vreselijk onhandig. Dus vertrouwen op het proces van het leven. Het leven is dynamisch en niet statisch, er is dus altijd ruimte voor verandering!

Wil je meer weten over het werken met de energetische stoelen of danstherapie, dan nodig ik je uit om contact op te nemen met mij. Ik help je graag een stapje (of meer) verder.

Hartelijke groet, Mila Verboeket

6-10-2017